• 2
  • 3
  • 1(1)
  • light bar

    light bar

    LED pozadinsko osvjetljenje odnosi se na upotrebu LED (diode koja emitira svjetlost) kao pozadinskog izvora svjetla za LCD ekrane. U poređenju sa tradicionalnim izvorom pozadinskog osvjetljenja CCFL (cijev sa hladnom katodom), LED ima karakteristike male potrošnje energije, niske kalorijske vrijednosti, visoke svjetline i dugog vijeka trajanja, što se očekuje da u potpunosti zamijeni tradicionalni sistem pozadinskog osvjetljenja posljednjih godina. Svjetlina LED pozadinskog osvjetljenja je visoka, a osvjetljenje LED pozadinskog osvjetljenja neće se dugo smanjivati. Štoviše, ...